PODCASTFORTÆLLING

På denne side kan du høre og genhøre fortællingen “Du skal overleve” i en opdateret version. Fortællingen er delt op i tre akter af cirka en times varighed. Der vil være en beskrivelse til hver podcast. Når du er færdig med at høre podcastet, kan du gå videre på siden og læse en uddybning af de 25 mest spurgte spørgsmål, som vi i fælleskab med vores tilhørere bruger til at perspektivere de EU makropolitiske problematikker, vi møder i fortællingen, ved at trykke her.

Introduktion

I podcasten Du skal overleve tager kunstner, historiefortæller og forfatter Aske Jonatan Kreilgaard dig med på en rejse gennem sit europæiske epos – en fortælling om integritet, håb, værdighed og kærlighed i tilsyneladende håbløse krisetilstande. Gennem fortællingen inviteres du ind i intime rum, som vi både møder rundt omkring i europæiske stuer men også i Europas på det tidspunkt største uofficielle flygtningelejr The Jungle i den franske havneby Calais. Her forekommer The Jungle som et tydeligt symbol for de europæiske udfordringer, hvilket skaber perspektivering og refleksion omkring flygtningekrisen i relation til det fælleseuropæiske samarbejde og politiske aspekt med EU’s fællesskab som løsningsmodel. Askes personlige beretning og de politiske spørgsmål, den afføder, tvinger os til at stille os selv det almenmenneskelige filosofiske spørgsmål: hvad vil det sige at overleve? Og hvordan lever man et værdigt liv under uværdige forhold?

AKT 1

På sin rejse oplever Aske at blive lukket ind i adskillelige gæstfrie europæiske hjem og hjerter, hvor end han befinder sig – med mennesker fra alle samfundslag – der videregiver deres livsfortællinger og deres syn på blandt andet kærlighed, tilgivelse, politik, fattigdom, integrationsdebat og EU.

AKT 2

Aske ankommer ved flygtningelejren i Calais og oplever lejrens kaos og kummerlige forhold, hvor sult, skrald og mudder hærger. Han møder blandt andre en britisk kvinde, der tidligere har været en del af det anarkistiske miljø i England, og sammen bosætter de sig i lejren for få et overblik over lejrens kvinder, børn og mest udsatte grupper. De danner sammen et kvindecenter, men finder hurtigt ud af, at der også er brug for et ungdomscenter, hvor de unge uledsagede drenge kan opholde sig og skabe et sammenhold som alternativ til det hårde smuglermiljø, der gennemsyrer de forskellige dele af lejren. Det viser det sig at være altafgørende for lejrens forhold at bygge bro og empati blandt de unge drenge, der er i konstant fare for at blive misbrugt som ”dansedrenge” og udnyttet som banderekrutter. Hos de mange flygtninge og især i de unge uledsagede drenges selskab overværer Aske midt i deres komprimerede kaos de smukkeste og mest menneskelige øjeblikke, og han lærer hvordan man overlever med sin integritet i behold selv under de værst tænkelige forhold.

AKT 3

Efterhånden er hele flygtningelejren omringet af Riot police, og i takt med politiets stigende vold og gasangreb er de frivillige ved at brænde ud. Til Askes held bliver han rakt en hånd, da alting så allermest sort ud. Han møder nemlig en fransk kvinde med et lille landbrug nær flygtningelejren. Hun lærer ham, at man ikke kan passe på andre, hvis man ikke passer på sig selv, og hun giver ham et rum, hvor han kan tegne, male og lade op til at komme tilbage og hjælpe i flygtningelejren. Efter et år i lejren rejser Aske videre i Europa, hvor han arbejder for kunstnerne Banksy og Jens Galschiøt og senere Alberto Aragón Reyes i Mexico. Hans selvhad, harme, vrede og sorg er forstærket ovenpå oplevelserne i flygtningelejren, og Aske får først forløsning for sit indre kaos, da han bestiger et mexikansk bjerg og med en shamans hjælp bliver tvunget til at se indad og forstå styrken i tilgivelse.

%d bloggers like this: